Jahtas nomas noteikumi

 • Minimālais brauciena laiks 3 stundas.
 • Pirmā iemaksa pasūtot izbraucienu ar jahtu – 50% no kopējās brauciena summas.
 • Izbrauciena datuma rezervācija tiek veikta brīdī, kad ir apmaksāts avansa maksājums 50% apmērā no brauciena kopējās cenas.
 • Ja izbrauciens nevar notikt laika apstākļu, piemēram, vētras dēļ (pasažieru drošības labad), tas tiek pārcelts abpusēji vienojoties par citu laiku.
 • Ja izbrauciens nevar notikt pasūtātāja vainas dēļ, pasūtītājs var mainīt izbrauciena datumu, taču par to jāinformē un pusēm jāvienojas 5 dienas pirms plānotā izbrauciena.
 • Pasūtītāja neierašanās gadījumā avansa maksājums netiek atgriezts.
 • Izbraukšana no Rīgas sporta burāšanas centra - Ķīpsala, Matrožu iela 7a, Rīga (pie restorāna Osta ar skatu)
 • Izbraukšana no jebkura cita jahtkluba, atsevišķi vienojoties un par atsevišķu samaksu.
 • Apavi - uz jahtas lūdzam ierasties ērtos apavos bez papēžiem ar baltām vai gaišām zolēm.
 • Apģērbs - uz ūdens parasti ir vēsāks nekā krastā, tāpēc lūdzam sekot līdzi laika apstākļiem un tāpat iesakām nodrošināties ar vējjakām vai lietus mēteļiem neparedzētu laika apstākļu gadījumā.
 • Dzērieni – uz jahtas atļauts lietot alkoholu, taču pasažieru drošības labad iesakām ievērot mērenību. Uz jahtas nav atļauts lietot sarkanvīnu un jebkādas sarkanas krāsas sulas / dzērienus.
 • Ēdiens – uz ūdens svaigā gaisā parasti ir laba apetīte, tāpēc iesakām nodrošināties ar uzkodām un vienreizējās lietošanas traukiem. Jūsu ērtībām piedāvājam izmantot jahtas virtuvi maltīšu pagatavošanai.
 • Peldēšanās no jahtas atļauta tikai saskaņā ar kapteiņa norādījumiem.
 • Smēķēt uz jahtas atļauts tikai un vienīgi kapteiņa norādītajā vietā un laikā.
 • Visā brauciena laikā pasažieriem uz jahtas ir jāievēro kapteiņa un kuģa komandas norādījumi.
 • Kapteinim ir tiesības pārtraukt braucienu, ja kāds no brauciena dalībniekiem ir reibuma stāvoklī, kas var apdraudēt pārējo pasažieru un brauciena drošību.
 • Kapteinim ir tiesības pārtraukt braucienu, ja kāds no brauciena dalībniekiem bojā jahtu vai tās inventāru.